Trong quá trình phát triên từ ASEAN 5 thành ASEAN 10, em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?

  • 2 Đánh giá

2. Trong quá trình phát triên từ ASEAN 5 thành ASEAN 10, em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?

Bài làm:

Trong quá trình phát triên từ ASEAN 5 thành ASEAN 10, em ấn tượng với sự kiện ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của hiệp hội các nước Đông Nam Á. Sự kiện này đã giúp Việt nam mở ra triển vọng cho sự liên kết khu vực Đông Nam Á bởi vào thời điểm thập kỉ 60 - 70 của thế kỉ XX, khu vực Đông Nam Á còn rất nghi kỵ, thậm chí căng thẳng và đối đầu với nhau thì việc ASEAN kết nạp Việt Nam cũng như Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo cho môi trường khu vực gắn kết lại với nhau hướng tới một ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á. Với việc Việt Nam tham gia, ASEAN có điều kiện hơn để hướng tới xây dựng cộng đồng và đóng góp vai trò trung tâm của mình trong hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

  • 494 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9