Nhận xét một số tiêu chí dân cư và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2014?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội.

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét một số tiêu chí dân cư và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2014?

Bài làm:

Một số tiêu chí so sánh:

  • Về dân số: Vùng có số dân thấp, chiếm 10% dân số cả nước.
  • Mật độ dân số thấp, chỉ 205 người/km2 trong khi cả nước 275 người/km2.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ 0,79% trong khi cả nước 1,03%.
  • Tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm tỉ lệ cao 8,9% và cao hơn cả nước.
  • Thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và tỉ lệ người biết chữ đều thấp hơn so với mức trung bình của cả nước.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9