Cho biết tại sao Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh"? Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau "Chiến tranh lạnh"

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về tình hình thế giới sau "Chiến tranh lạnh"

Đọc thông tin, hãy:

  • Cho biết tại sao Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh"?
  • Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau "Chiến tranh lạnh"

Bài làm:

Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh" bởi vì sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém, nên cả hai tổng thống Mĩ Bu-sơ (cha) và Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Gooc-ba-chốp đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh".

Xu thế phát triển của thế giới sau "chiến tranh lạnh" là:

  • Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế
  • Sự tan rã của trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mơi, đa cực, nhiều trung tâm.
  • Dưới tác động cuộc KH-KT, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm
  • Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.
  • Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới hiện nay là ổn định hòa bình và phát triển kinh tế.
  • 127 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9