Lập và hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập và hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

(bảng trang 11 sgk)

Bài làm:

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9