Hãy cho biết những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay

  • 1 Đánh giá

2. Hãy cho biết những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay

Bài làm:

Những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay

Thách thức:

  • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
  • Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
  • Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên rất nghiêm trọng.

Triển vọng:

  • Trong 15 thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.
  • Mĩ bình thường quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
  • Việt Nam trở thành thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9