Soạn bài 4: Địa lí nông nghiệp

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 4: Địa lí nông nghiệp - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy cho biết các loại cây trồng, vật nuôi nào sau đây phân bố ở đâu? Vì sao?

Cây trồng, vật nuôiNơi phân bố chủ yếuLí do
Lúa gạo
Cà phê
Cao su
Chè
Trâu
Lợn

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên

a. Tài nguyên đất

Đọc thông tin, hãy lập và hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

=> Xem hướng dẫn giải

b. Tài nguyên khí hậu

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của của khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

c. Tài nguyên nước và tài nguyên sinh vật

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Trình bày những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp?
 • Cho biết tài nguyên sinh vật có ý nghĩa như thế nào đối với nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các nhân tố kinh tế - xã hội

Đọc thông tin kết hợp với những hiểu biết của bản thân hãy hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu sau:

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Tìm hiểu ngành trồng trọt

a. Cây lương thực

Đọc thông tin, quan sát hình 1, kết hợp phân tích bảng 1(trang 25sgk), hãy:

 • Trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa ở nước ta giai đoạn 1990 - 2014?
 • Xác định những vùng trồng lúa chủ yếu ở nước ta. Giải thích nguyên nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Cây công nghiệp

Đọc thông tin, quan sát hình 1, phân tích bảng 2, hãy:

 • Trình bày tình hình phân bố một số cây công nghiệp ở nước ta?
 • Nêu ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Cây ăn quả

Đọc thông tin, quan sát hình 1, kêt hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Kể tên một số loại cây ăn quả và vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta?
 • Cho biết tại sao nước ta có điều kiện để trồng nhiều loại cây ăn quả?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu ngành chăn nuôi

Đọc thông tin, quan sát hình 1, phân tích bảng 3, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Nhận xét tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta?
 • Xác định nơi phân bố chủ yếu của đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. Giải thích nguyên nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

1. Tìm hiểu ngành lâm nghiệp

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình 3, hãy:

Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau: Ý nghĩa của các loại rừng ở nước ta

Loại rừng (thêm mục đích sử dụng)Ý nghĩa
Rừng phòng hộ
Rừng đặc dụng
Rừng sản xuất

Cho biết tại sao diện tích rừng nước ta đang có xu hướng tăng? Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu ngành thủy sản

Đọc thông tin, quan sát hình 3, kết hợp với phân tích bảng 4, hãy:

 • Trình bày những điều kiện để phát triển ngành thủy sản ở nước ta?
 • Nhận xét tình hình phát triển ngành thủy sản?
 • Cho biết các tỉnh dẫn đầu nước ta về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta, năm 2002 và 2014

Ngành/ Năm20022014
Nông nghiệp129017,7817251,2
Lâm nghiệp7675,736121,6
Thủy sản26620,1275427,2
Tổng số163313,51128800,0
 • Hãy tính cơ cấu giá trị sản xuất của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2002 và 2014
 • Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta hai năm trên

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau: (trang 32 sgk)

 • Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 2000 - 2014
 • Nhận xét tình hình tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nói trên trong giai đoạn 2000 - 2014. Giải thích nguyên nhân.

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Chọn một trong hai câu sau và thực hiện

Tại sao mỗi vùng, miền ở nước ta lại có những sản phẩm nông nghiệp khác nhau? Hãy kể tên những sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm thông tin, hình ảnh về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất rừng ở một số địa phương của nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1.346 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9