Trình bày tình hình phân bố một số cây công nghiệp ở nước ta? Nêu ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp?

 • 1 Đánh giá

b. Cây công nghiệp

Đọc thông tin, quan sát hình 1, phân tích bảng 2, hãy:

 • Trình bày tình hình phân bố một số cây công nghiệp ở nước ta?
 • Nêu ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp?

Bài làm:

Tình hình phân bố một số cây công nghiệp ở nước ta:

Cây công nghiệp hàng năm:

 • Lạc: Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
 • Đậu tương: Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Mía: Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.
 • Thuốc lá: Đông Nam Bộ.

Cây công nghiệp lâu năm:

 • Cà phê: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
 • Cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
 • Hồ tiêu: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Điều: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Dừa: Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Chè: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp là:

Tạo ra các sản phẩm có giá trị xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tận dụng tài nguyên, phá thế độc canh trong nông nghiệp va góp phần bảo vệ môi trường.

 • 810 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9