Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống trước mỗi nhận xét sau:

  • 1 Đánh giá

2. Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống trước mỗi nhận xét sau:

a. Mĩ đề ra "chiến lược toàn cầu" nhằm làm bá chủ thế giới
b. Từ năm 2000 đến nay, Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản
c. Cuộc cách mạng KH - KT lần thứ hai khởi đầu từ nước Mĩ
d. Trong thực hiện "chiến lược toàn cầu", Mĩ đã vấp phải những thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam
e. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để tạo nên sức mạnh chống lại Liên Xô
g. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để mở rộng thị trường, tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ.
h. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để thoát dần khỏi lệ thuộc Mĩ và cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
i. Các nước Tây Âu có thuận lợi khi liên kết bởi họ có chung ngôn ngữ.

Bài làm:

Đa. Mĩ đề ra "chiến lược toàn cầu" nhằm làm bá chủ thế giới
Đb. Từ năm 2000 đến nay, Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản
Đc. Cuộc cách mạng KH - KT lần thứ hai khởi đầu từ nước Mĩ
Đd. Trong thực hiện "chiến lược toàn cầu", Mĩ đã vấp phải những thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam
Se. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để tạo nên sức mạnh chống lại Liên Xô
Đg. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để mở rộng thị trường, tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ.
Đh. Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết để thoát dần khỏi lệ thuộc Mĩ và cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
Đi. Các nước Tây Âu có thuận lợi khi liên kết bởi họ có chung ngôn ngữ.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9