Lập bảng thống kê chiến thắng quân sự của nước ta từng bước đánh bại thực dân Pháp 1946 - 1954 Khoa học xã hội 9 bài 23

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 23

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho câu Lập bảng thống kê chiến thắng quân sự của nước ta từng bước đánh bại thực dân Pháp 1946 - 1954 trong chương trình học môn Khoa học xã hội lớp 9 bài 23.

Lập bảng thống kê chiến thắng quân sự của nước ta từng bước đánh bại thực dân Pháp 1946 - 1954 theo các nội dung: thời gian, chiến thắng tiêu biểu, ý nghĩa

Bài làm:

Thời gian

Thắng lợi tiêu biểu

Ý nghĩa

19/12/1946

Cuộc chiến đấu ở ở Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

 • Làm thất bại một bước kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của chúng, tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.

năm 1947

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông

 • Là chiến dịch phản công lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • Chứng minh đường lối kháng chiến của Đảng là đúng, chứng minh tính vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.
 • Làm thất bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của giặc Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài.

năm 1950

Chiến dịch Biên giới thu – đông

 • Là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến.
 • Mở đường liên lạc quốc tế, làm cho cuộc kháng chiến thoát khỏi tình thế bị bao vây cô lập.
 • Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc; bộ đội thêm trưởng thành và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.
 • Giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Năm 1953 - 1954

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân

 • Bước đầu phá sản kế hoạch của Pháp

Năm 1954

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

 • Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo cơ sở thực lực về quân sự cho cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơnevơ, kết thúc cuộc kháng chiến.