So sánh các tiêu chí của Bắc Trung Bộ so với cả nước? Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ?...

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiều đặc điểm dân cư, xã hội

Đọc thông tin, phân tích bảng 1, hãy:

 • So sánh các tiêu chí của Bắc Trung Bộ so với cả nước?
 • Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ?
 • Nêu những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây của Bắc Trung Bộ?

Bài làm:

So sánh:

 • Bắc Trung Bộ chiếm 11,5% số dân cả nước
 • Mật độ dân số thấp hơn cả nước (chỉ 202 người/km2)
 • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn cả nước (0,63%)
 • Số hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao hơn cả nước (13%)
 • Thu nhập bình quân đầu người và tuổi thọ trung bình đều thấp hơn cả nước
 • Tỉ lệ người biết chữ cao hơn so với cả nước.

Đặc điểm phân bố dân cư Bắc Trung Bộ:

 • Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.
 • Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt từ đông sang tây.
 • Người Kinh chủ yếu sống ở đồng bằng, ven biển, các dân tộc ít người chủ yếu sống ở vùng núi phía Tây.

Những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây của Bắc Trung Bộ:

 • Phía Đông: Dân cư sinh sống chủ yếu là người Kinh, hoạt động kinh tế là sản xuất lương thực, trồng cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ...
 • Phía Tây: Dân sinh sống chủ yếu là dân tộc ít người, hoạt động kinh tế là trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm...
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9