Giải bài 14: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 14: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 113. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát lược đồ hãy:

 • Cho biết thế giới được phân chia thành những khu vực ảnh hưởng khác nhau được chi phối bởi sự kiện lịch sử nào?
 • Nêu những hiểu biết của em về những sự kiện đó?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự hình thành trật tự thế giới mới

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu tên ba nhân vật chính trong hình 2 và cho biết họ đến từ đâu, để làm gì?
 • Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta và hệ quả của những quyết định đó.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sự thành lập Liên hợp quốc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc?
 • Cho biết vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu cuộc "chiến tranh lạnh"

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết thế nào là "Chiến tranh lạnh"?
 • Nêu những biểu hiện và hậu quả của "Chiến tranh lạnh"

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về tình hình thế giới sau "Chiến tranh lạnh"

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết tại sao Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh"?
 • Nêu các xu thế phát triển của thế giới sau "Chiến tranh lạnh"

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Lập bảng thống kê phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị I-an-ta giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ theo yêu cầu:

Khu vựcẢnh hưởng của Liên XôẢnh hưởng của Mĩ và các nước phương Tây
Châu Âu
Châu Á

=> Xem hướng dẫn giải

2. Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy kể tên các cuộc chiến tranh do Mĩ gây ra để đàn áp cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các dân tộc trong thời kì "Chiến tranh lạnh"

=> Xem hướng dẫn giải


 • 589 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9