Nêu tên ba nhân vật chính trong hình 2 và cho biết họ đến từ đâu, để làm gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự hình thành trật tự thế giới mới

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Nêu tên ba nhân vật chính trong hình 2 và cho biết họ đến từ đâu, để làm gì?
  • Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta và hệ quả của những quyết định đó.

Bài làm:

Ba nhân vật chính trong hình 2 (Trang 115 sgk) từ trái qua phải là:

1. Nguyên thủ nước Anh, Sớc - sin

2. Nguyên thủ Mĩ, Ru-dơ-ven

3. Nguyên thủ Nga, Xta-lin

=> Cả ba vị nguyên thủ đã có cuộc gặp gỡ tại I-an-ta (Liên Xô) từ ngày 4 đến 11-2-1945 để đưa ra những quyết định quan trọng.

Những quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta và hệ quả của những quyết định đó:

Những quyết định quan trọng của hội nghị:

  • Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít.
  • Phân chia khu vực ảnh hưởng của các nước chiến thắng.
  • Thống nhất thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm giữ gìn hòa bình và trật tự thế giới sau chiến tranh.

Hệ quả: Trật tự thế giới mới được thiết lập "Trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực".

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9