Đánh giá vai trò của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với đời sống con người?

  • 1 Đánh giá

4. Đánh giá vai trò của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với đời sống con người?

Bài làm:

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người. Nó đã mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong đời sống con người. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những tác động tiêu cực cần phải hạn chế và khắc phục

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9