Quan sát em thấy những gì trong hình 1, 2 và 3. Cảm nhận của em khi quan sát những hình ảnh này là gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy cho biết:

  • Quan sát em thấy những gì trong hình 1, 2 và 3. Cảm nhận của em khi quan sát những hình ảnh này là gì?
  • Những hình ảnh đó đề cập đến nội dung gì trong lịch sử loài người. Em biết gì về nội dung đó.

Bài làm:

Quan sát các hình 1, 2 và 3 em thấy:

  • Hình 1: Mô hình sinh sản cừu Dolly lần đầu tiên trên thế giới
  • Hình 2: Người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng
  • Hình 3: Mô hình toàn cầu hóa, lá cờ của các nước trên thế giới gắn trên bản đồ.

=> Khi quan sát được những hình này, em cảm thấy tự hào về những phát minh, khám phá to lớn, vĩ đại của con người.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9