Đọc thông tin, hãy cho biết: Tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ hai có gì đáng chú ý

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 và những cuộc đấu tranh đầu tiên

Đọc thông tin, hãy cho biết:

  • Tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ hai có gì đáng chú ý
  • Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương
  • Ý nghĩa lịch sử của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì.

Bài làm:

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Việt Nam:

  • Năm 1940, quân Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam thực hiện lấn chiếm từng bước.
  • Pháp không đủ sức chống lại nên đành dựa vào Nhật để chống phá cách mạng và cai trị Đông Dương

=> Trong chiến tranh thế giới thứ hai nhân dân ta phải sống trong cảnh một cổ đôi tròng, bị chèn ép đến tận cùng vô cùng điêu đứng. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc ở Đông Dương với đế quốc Pháp - Nhật trở nên sâu sắc.

Thực dân Pháp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương vì:

Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chúng thực sự không thể một mình độc chiếm Đông Dương. Về phía Pháp, Pháp suy yếu cả ở chính quốc và Đông Dương (Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng). Chúng không đủ sức đẻ chống quân Nhật, Pháp buộc phải chấp nhận những yêu sách của chúng, dựa vào chúng để chống phá cách mạng và cai trị Đông Dương. Về phía Nhật, lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống lại cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người, sức của để phục vụ cuộc chiến tranh mà Nhật Bản đang theo đuổi.

Ý nghĩa lịch sử của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì:

  • Khởi nghĩa Bắc Sơn được coi là tiếng súng mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang giành độc lập dân tộc
  • Khởi nghĩa Nam Kì đã chứng tỏ tinh thần yêu nước, sẵn sàng đứng lên chống quân thù của các tầng lớp nhân dân Nam Kì.
  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9