Cho bảng số liệu sau: Hãy tính cơ cấu giá trị sản xuất của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2002 và 2014...

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta, năm 2002 và 2014

Ngành/ Năm20022014
Nông nghiệp129017,7817251,2
Lâm nghiệp7675,736121,6
Thủy sản26620,1275427,2
Tổng số163313,51128800,0
 • Hãy tính cơ cấu giá trị sản xuất của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2002 và 2014
 • Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta hai năm trên

Bài làm:

Tính cơ cấu giá trị sản xuất của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2002 và 2014:

Ngành/ Năm20022014
Nông nghiệp79,072,4
Lâm nghiệp4,73,2
Thủy sản16,324,4
Tổng số100,0100,0

Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta hai năm trên

 • Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta có sự thay đổi theo hướng:
  • Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm từ 79% xuống còn 72,4%
  • Giá trị sản xuất lâm nghiệp giảm từ 4,7% xuống còn 3,2%
  • Giá trị sản xuất thủy sản tăng từ 16,3% lên 24,4%
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao (72,4%) và đóng vai trò quan trọng.
 • 246 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9