Cho biết nội thương là gì? Kể tên các hình thức tổ chức bán hàng chủ yếu ở nước ta? Chỉ ra các vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn ở nước ta? Giải thích vì sao?

 • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu các hoạt động và tình hình phát triển của ngành thương nghiệp

a. Hoạt động nội thương

Quan sát hình 8, 9 đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết nội thương là gì? Kể tên các hình thức tổ chức bán hàng chủ yếu ở nước ta?
 • Chỉ ra các vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn ở nước ta? Giải thích vì sao?

Bài làm:

 • Nội thương là hoạt động thương mại diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia (hay còn gọi là thương mại nội địa).
 • Các hình thức tổ chức bán hàng chủ yếu ở nước ta: chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại....
 • Các vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn ở nước ta là: đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
 • Giải thích:
  • Trình độ phát triển kinh tế của ba vùng trên dẫn đầu cả nước.
  • Đây là những vùng có mật độ dân số cao, có thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.
  • Cơ sở hạ tầng phát triển và ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện
  • Là những vùng tiên phong áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ....

 • 660 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9