Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Năm2000200520102014
Dầu thô khai thác16,318,515,017,3
Dầu thô xuất khẩu15,418,08,19,3
  • Vẽ biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2014
  • Nêu nhận xét

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Dựa vào biểu đồ ta thấy, giai đoạn 2000 - 2014:

  • Sản lượng dầu thô khai thác đang có xu hướng tăng lên từ 16,3 triệu tấn tăng lên 17,3 triệu tấn
  • Sản lượng dầu thô xuất khẩu đang có xu hướng giảm từ 15,4 triệu tấn xuống còn 9,3 triệu tấn
  • Sản lượng dầu thô khai thác và dầu thô xuất khẩu còn nhiều biến động, chưa ổn định.
  • 247 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9