So sánh sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. So sánh sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

Bài làm:

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc:

 • Tây Bắc:
  • Địa hình: Núi cao, bị chia cắt sâu.
  • Hướng địa hình: Tây Bắc - Đông Nam.
  • Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn.
 • Đông Bắc:
  • Địa hình: Núi trung bình và núi thấp
  • Hướng địa hình: Vòng cung.
  • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh nhất cả nước.
 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9