Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Nêu những thuận lợi và khó khăn của tình hình hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Nêu những thuận lợi và khó khăn của tình hình hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài làm:

Miền BắcMiền Nam
Thuận lợiTừ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ. Kinh tế miền Nam trong một chừng mực nhất định đã có sự phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội.
Khó khănHậu quả chiến tranh nặng nề: Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá,50 vạn ha đất bị bỏ hoang,1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp…Nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội còn tồn tại. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9