Vận dụng những kiến thức đã học và sự hỗ trợ của người thân, hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những thay đổi kinh tế tại địa phương mình hoặc một địa phương khác ở nước ta mà em biết?

  • 1 Đánh giá

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng những kiến thức đã học và sự hỗ trợ của người thân, hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những thay đổi kinh tế tại địa phương mình hoặc một địa phương khác ở nước ta mà em biết?

Bài làm:

Những thay đổi kinh tế tại Hà Nội: 6 tháng đầu năm 2018

Theo UBND Thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư tiếp tục tăng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ, ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng; các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển tốt, hướng vào chất lượng…

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm theo phương pháp tính mới tăng 7,07% (theo phương pháp cũ tăng 7,78%), cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 (6,64%), trong đó hầu hết các nhóm ngành tăng cao hơn cùng kỳ.

Đặc biệt Thành phố tiếp tục khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại; đã rà soát quy hoạch mạng lưới chợ; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các chợ đầu mối; tiến hành phân hạng và phê duyệt nội quy hoạt động cho 5 siêu thị; tăng cường giải tỏa chợ cóc, chợ tạm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự giao thông và phòng chóng cháy nổ, đã hoàn thành giải tỏa 151/213 chợ và đang thực hiện đối với 62 chợ còn lại.

Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 13/63 (tăng 01 bậc); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 01 bậc).Thành phố khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân.

Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch đạt xấp xỉ 100%

Công tác an sinh xã hội luôn được thành phố đặc biệt chú trọng. Thành phố đã kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình về công tác lao động, việc làm. Ước 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 89.000/152.000 lao động, đạt 58,5% kế hoạch.

Công tác lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội cho người lao động tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tuyên truyền sâu rộng cho người lao động, người sử dụng lao động.

Chất lượng giáo dục tiếp tục nâng cao, hội nhập quốc tế về giáo dục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hoá tiếp tục phát triển, công tác lễ hội được quản lý tốt hơn năm trước.

(Sưu tầm)

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9