Sưu tầm một số hình ảnh hiện nay của tờ báo được đề cập trong yêu cầu 3

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm một số hình ảnh hiện nay của tờ báo được đề cập trong yêu cầu 3

Bài làm:

Báo được nhắc đến trong yêu cầu 3 của phần vận dụng là báo thanh niên.

Một số hình ảnh về báo thanh niên là:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9