Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đô cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2005 - 2014

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Dân số thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn2005 - 2014.

Năm200520102014
Nông thôn876,31232,31427,2
Thành thị5035,36114,36554,7
  • Vẽ biểu đô cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2005 - 2014
  • Nêu nhận xét

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

  • Giai đoạn 2005- 2014, ở thành phố Hồ Chí Minh có dân số thành thị và dân số nông thôn đều tăng lên
    • Dân số nông thôn từ 876,3 nghìn người tăng lên 1427,2 nghìn người
    • Dân số thành thị từ 5035,3 nghìn người tăng lên 6554,7 nghìn người
  • Dân số thành thị chiếm tỉ trọng cao hơn dân số nông thôn.
  • 146 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9