Kể tên một số loại cây ăn quả và vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta? Cho biết tại sao nước ta có điều kiện để trồng nhiều loại cây ăn quả?

  • 2 Đánh giá

c. Cây ăn quả

Đọc thông tin, quan sát hình 1, kêt hợp với những hiểu biết của em, hãy:

  • Kể tên một số loại cây ăn quả và vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta?
  • Cho biết tại sao nước ta có điều kiện để trồng nhiều loại cây ăn quả?

Bài làm:

  • Một số loại cây ăn quả ở nước ta: cam, nhãn, vải, quýt, bưởi, sầu riêng, mãng cầu, xoài, chôm chôm, măng cụt, bơ, chuối, thanh long....
  • Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
  • Nước ta có điều kiện để trồng nhiều loại cây ăn quả vì: Khí hậu phân hóa Bắc - Nam cùng với tài nguyên đất đa dạng (phù sa, đất cát, đất feralit, đất đỏ bazan...) => tạo điều kiện cho chúng ta trồng niều loại cây khác nhau, mỗi vùng miền đều có những thứ quả đặc trưng riêng....

  • 363 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9