Quan sát hình 1, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết các hoạt động này thuộc ngành dịch vụ nào. Nêu ý nghĩa của các ngành đó?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết các hoạt động này thuộc ngành dịch vụ nào. Nêu ý nghĩa của các ngành đó?

Bài làm:

Theo quan sát em thấy:

  • Hình 1 và 3: Dịch vụ sản xuất
  • Hình 2: Dịch vụ tiêu dùng
  • Hình 3: Dịch vụ cộng đồng

=> Ý nghĩa: Nhờ có các hoạt động dịch vụ mà:

  • Các ngành kinh tế nông, lâm, thủy sản và công nghiệp xây dựng được cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư....
  • Đáp ứng nhu cầu đời sống của con người như mua sắm, đi lại.
  • Thu hút và tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
  • Mang lại thu nhập lớn cho nền kinh tế đất nước.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9