Nhận xét tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta? Xác định nơi phân bố chủ yếu của đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. Giải thích nguyên nhân?

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu ngành chăn nuôi

Đọc thông tin, quan sát hình 1, phân tích bảng 3, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Nhận xét tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta?
 • Xác định nơi phân bố chủ yếu của đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. Giải thích nguyên nhân?

Bài làm:

Tình hình phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

 • Chăn nuôi chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong nông nghiệp.
 • Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng ở nhiều địa phương
 • Năm 2014, số lượng đàn gia súc, gia cầm nước ta có sự thay đổi, so với năm 2000 thì:
  • Số lượng trâu giảm 375,8 nghìn con
  • Số lượng bò tăng 1106,4 nghìn con
  • Số lượng đàn lợn tăng mạnh 6567,6 nghìn con
  • Số lượng đàn gia cầm tăng 131,6 triệu con.

Nơi phân bố chủ yếu của ngành chăn nuôi:

 • Trâu phân bố ở Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vì trâu chịu rét giỏi, thích hợp với điều kiện chăn thả trong rừng, người dân có kinh nghiệm chăm sóc
 • Bò phân bố ở Duyên hải Nam Trung Bộ vì nền nhiệt độ cao, có nhiều đồi núi và đồng cỏ rộng
 • Lợn phân bố chủ yếu ở hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long vì thức ăn dồi dào từ lúa và hoa màu, đông dân nên thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 • Gia cầm phân bố ở các đồng bằng vì nhiều thức ăn, diện tích mặt nước rộng....
 • 445 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9