Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo yêu cầu sau:

 • 1 Đánh giá

2. Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo yêu cầu sau:

Kế hoạch nhà nước 5 nămThành tựu
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000

Bài làm:

Kế hoạch nhà nước 5 nămThành tựu
1986 - 1990
 • Từ chỗ thiếu ăn -> năm 1990 đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
 • Hàng hoá trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng
 • Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh về quy mô và hình thức, xuất khẩu tăng gấp 3 lần (trong đó gạo, dầu thô là chủ lực)
1991 - 1995
 • Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục
 • Kinh tế tăng trưởng nhanh, tăng trung bình hằng năm là 8,2%, lạm phát đẩy lùi
 • Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
 • Hoạt động khoa học công nghệ dần thích nghi với cơ chế thị trường
1996 - 2000
 • Nền kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá.
 • Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 21%.
 • Khoa học công nghệ có bước chuyển biến tích cực
 • Giáo dục phát triển, tình hình xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường.
 • Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng

 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9