Quan sát các ảnh trong hình 1, kết hợp với những hiểu biết của em, trình bày những thay đổi của nền kinh tế nước ta trước và trong thời kì đổi mới. Nêu nguyên nhân?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các ảnh trong hình 1, kết hợp với những hiểu biết của em, trình bày những thay đổi của nền kinh tế nước ta trước và trong thời kì đổi mới. Nêu nguyên nhân?

Bài làm:

Những thay đổi của nền kinh tế nước ta trước và trong thời kì đổi mới:

  • Lương thực, thực phẩm ngày càng nhiều không những đáp ứng đủ cho thị trường mà còn mang đi xuất khẩu sang các nước.
  • Hệ thống giao thông ngày càng được nâng cấp, các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại hơn (ô tô, xe máy).
  • Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, các tòa nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều....

Nguyên nhân: Nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9