Quan sát kênh hình, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy cho biết: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và các nước Đông Âu đẫ có những biến đổi như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát kênh hình, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy cho biết: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và các nước Đông Âu đẫ có những biến đổi như thế nào?

Bài làm:

Liên Xô:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đẫ khôi phục lại kinh tế. Kết quả đạt được là:

  • Tỉ lệ thu nhập quốc dân của Liên Xô (1945 - 1970) tăng nhanh.
  • Khoa học – kĩ thuật: Liên Xô là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người. Đến năm 1957, nước này đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo...

Các nước Đông Âu:

  • Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít dành được thằng lợi, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời.
  • Các nước Đông Âu đã khắc phục chiến tranh và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội....
  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9