Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 2000 - 2014. Nhận xét và giải thích nguyên nhân?

 • 1 Đánh giá

2. Cho bảng số liệu sau: (trang 32 sgk)

 • Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta giai đoạn 2000 - 2014
 • Nhận xét tình hình tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nói trên trong giai đoạn 2000 - 2014. Giải thích nguyên nhân.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Trong giai đoạn 2000 - 2014, chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm không đồng đều.

 • Chỉ số tăng trưởng đàn trâu có xu hướng giảm, năm 2014 chỉ đạt 87%
 • Chỉ số tăng trưởng đàn bò có xu hướng tăng nhưng không ổn định.
  • giai đoạn 2000 - 2005 đàn bò tăng mạnh đạt 134,2%,
  • giai đoạn 2010 - 2014 lại có xu hướng giảm xuống còn 126,8%
 • Chỉ số tăng trưởng đàn lợn tăng mạnh trong giai đoạn 2000 - 2005 (đạt 135,9%) sau đó có xu hướng giảm
 • Chỉ số tăng trưởng đàn gia cầm tăng cao và tăng liên tục, năm 2014 đạt 167,1%.

Nguyên nhân:

 • Trâu, bò được nuôi mục đích làm sức kéo là chủ yếu, tuy nhiên hiện nay nền nông nghiệp được hiện đại hóa bằng máy móc nên số lượng giảm
 • Lợn, gia cầm được nuôi mục đích lấy thịt nên thị trường ngày càng mở rộng, nhu cầu ngày càng nhiều nên số lượng tăng.
 • 530 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9