Theo em, cần làm gì để góp phần hạn chế gia tăng dân số và mất cân bằng giới tính trẻ em mới sinh trong giai đoạn hiện nay?

  • 1 Đánh giá

2. Theo em, cần làm gì để góp phần hạn chế gia tăng dân số và mất cân bằng giới tính trẻ em mới sinh trong giai đoạn hiện nay?

Bài làm:

Theo em, để góp phần hạn chế gia tăng dân số và mất cân bằng giới tính trẻ em mới sinh trong giai đoạn hiện nay chúng ta nên:

  • Tuyên truyền để người dân hiểu và biết được hậu quả của việc gia tăng dân số
  • Mỗi gia đình chỉ nên sinh 1-2 con để nuôi dạy cho tốt, góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
  • Tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cách sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn.
  • Xử phạt nặng đối với những gia đình phá vỡ chính sách kế hoạch hóa gia đình
  • Xóa bỏ tư tưởng quan niệm lạc hậu "trọng nam khinh nữ".....
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9