Chọn một trong hai nhiệm vụ sau và thực hiện: Sưu tầm tài liệu về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau và thực hiện:

1. Sưu tầm tài liệu về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

2. Sưu tầm hình ảnh, bài viết về tình hình ô nhiễm môi trường biển và giải pháp bảo vệ môi trường biển

Bài làm:

Một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường biển:

Giải pháp để bảo vệ môi trường biển:

  • Tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý để khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững biển
  • Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng và tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm biển
  • Chú trọng các giải pháp bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven biển
  • Lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu vào trong chính sách, qui hoạch và công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, thảm họa, chống xói lở bờ biển, bảo vệ dân cư, ứng phó với biến đổi khí hậu
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về biển để khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển và bảo vệ biển
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9