Cho biết cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật xuất phát từ những nguyên nhân nào?

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Cuộc cách khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

1. Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Cho biết cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật xuất phát từ những nguyên nhân nào?
  • Nêu đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ giữa thế kỉ XX? Tại sao có đặc điểm đó?

Bài làm:

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật xuất phát từ những đòi hoir của cuộc sống, nhằm đáp ứng những nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người và do sự bùng nổ về dân số, sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên....

Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ giữa thế kỉ XX:

  • Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.
  • Cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trên các lĩnh vực công nghệ, có sự biến đổi về chất và kết hợp chặt chẽ với những phát minh lớn lao.
  • 111 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021