Trình bày những nét chính về cuộc cách mạng Cu Ba (1953 - 1959)?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về Cu Ba - Hòn đảo anh hùng

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Trình bày những nét chính về cuộc cách mạng Cu Ba (1953 - 1959)?

Bài làm:

Những nét chính về cuộc cách mạng Cu Ba (1953 - 1959):

  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Ba-ti-xta đã làm cuộc đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba.
  • Ngày 26/7/1953, Phi Đen Cát- xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa -> thất bại
  • Cuối năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Phi đen làm tổ chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tấn công
  • Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ -> Cách mạng Cu Ba dành thắng lợi.
  • 729 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9