Nêu những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây Duyên hải Nam Trung Bộ? Nêu đặc điểm nổi bật về nguồn lao động của vùng?

 • 1 Đánh giá

 • Nêu những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Nêu đặc điểm nổi bật về nguồn lao động của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

Bài làm:

Những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây Duyên hải Nam Trung Bộ:

Những khác biệtPhía ĐôngPhía Tây
Dân cư trú
 • Chủ yếu là người Kinh, một ít người Chăm
 • Mật độ dân số cao, tập trung ở các thành phố, thị xã.
 • Đại bộ phận các dân tộc ít người.
 • Mật độ dân số thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.
Hoạt động kinh tế
 • Thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng
 • Chăn nuôi gia súc và nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm

Đặc điểm nổi bật về nguồn lao động của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

 • Đức tính cần cù lao động, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
 • Giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai.
 • Kinh nghiệm trong khai thác vùng nước rộng lớn trên biển Đông
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9