Kể tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

  • 2 Đánh giá

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Đọc thông tin, quan sát hình 3, hãy:

  • Kể tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Bài làm:

  • Các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng
  • Các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.

  • 598 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9