Quan sát hình 4, kết hợp đọc thông tin và hiểu biết của em, hãy:

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo

Quan sát hình 4, kết hợp đọc thông tin và hiểu biết của em, hãy:

 • Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo
 • Cho biết hậu quả của ô nhiễm môi trường biển - đảo
 • Nêu các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.

Bài làm:

Một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo là:

 • Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi. nhất là thủy sản ven bờ
 • Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện ...
 • Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô ...) của vùng biển - đảo
 • Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.

Hậu quả của ô nhiễm môi trường biển đảo là: Làm suy giảm các nguồn tài nguyên sinh vật biển , ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển.

Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo là:

 • Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư đê chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.
 • Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có , đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn
 • Bảo vệ san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
 • Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản
 • Phòng chống ô nhiễm môi trường biển bởi các chất thải, các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9