Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình 1, hãy cho biết đặc điểm phân bố của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu sự phân bố các dân tộc

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình 1, hãy cho biết đặc điểm phân bố của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người ở nước ta?

Bài làm:

Dân tộc Kinh và các dân tộc ít người phân bố khắp nơi trên cả nước. Trong đó:

  • Người Kinh chiếm 86% dân số cả nước, tập trung chủ yếu ở các đồng bằng, trung du và duyên hải. Trong đó, ba khu vực tập trung đông nhất là ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Trung Bộ.
  • Dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du
    • Trung du và miền núi Bắc Bộ có trên 30 dân tộc
    • Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên có trên 20 dân tộc
    • Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam bộ có dân tộc Chăm, Khơ-me....
  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9