Sưu tầm thông tin, hình ảnh về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất rừng ở một số địa phương của nước ta.

  • 1 Đánh giá

2. Sưu tầm thông tin, hình ảnh về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng mất rừng ở một số địa phương của nước ta.

Bài làm:

Nguyên nhân:

  • Do nhận thức của con người, khai thác không đúng quy hoạch
  • Do quy hoạch một số vụ việc, quy hoạch không đúng đối với quá trình điều chế rừng, sắp xếp ngành nghề.
  • Hoạt động quản lí nhà nước về rừng yếu kém
  • Do tập tục du canh, du cư, đốt rừng làm rẫy của một số dân tộc thiểu số bà con dân tộc miền cao.
  • Do quá trình chuyển hóa đất từ sản phẩm lâm nghiệp sang sản xuất nông nghiệp.
  • Do xây dựng cơ bản: xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi...
  • Do hoạt động phá rừng có chủ ý của bọn lâm tặc.

Hậu quả: Chặt phá rừng làm cho khả năng lọc sạch không khí bị giảm và gây ra các hiện tượng thiên tai nặng nề cho con người như lũ quét, sạn lở đất, đất bị sói mòn rửa trôi....

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9