Quan sát các hình và cho biết: Các hình ảnh dưới đây nói lên điều gì về tình hình nước ta những năm đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình và cho biết: Các hình ảnh dưới đây nói lên điều gì về tình hình nước ta những năm đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Những năm đầu thế kỉ XX, nước ta bị thực dân Pháp xâm lược. Là nước thắng trận nhưng bị tàn phá nặng nề nên chúng tiến hành khai thác thuộc địa nước ta lần thứ hai. Chúng đầu tư xây dựng cầu đường để tiến hành khai thác tài nguyên khoáng sản của nước ta về làm giàu cho Pháp. Đời sống nhân dân cực khổ, bị bóc lột sức lao động nặng nề...

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9