Soạn bài 2: Lao động việc làm và chất lượng cuộc sống

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 2: Lao động việc làm và chất lượng cuộc sống - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Em yêu thích nghề gì? Tại sao? Hãy nói những dự định của em để sau này được làm nghề mà em yêu thích?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu nguồn lao động

Đọc thông tin, phân tích biểu đồ hình 1,2 kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Trình bày đặc điểm cơ bản về nguồn lao động nước ta?
  • Số lượng lao động
  • Chất lượng lao động
  • Cơ cấu lao động ở thành thị, nông thôn và cơ cấu phân theo trình độ đào tạo.
 • Cho biết giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống lao động nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về sử dụng lao động

Đọc thông tin, phân tích biểu đồ hình 3, kết hợp với những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về tình hình sử dụng lao động và sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu vấn đề việc làm

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
 • Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu chất lượng cuộc sống

Đọc thông tin, kết hợp những hiểu biết của em, hãy:

 • Nêu những thành tựu đáng kể và hạn chế trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân ở nước ta trong những năm qua?
 • Liên hệ thực tế những thay đổi về chất lượng cuộc sống ở địa phương mình?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Giải quyết tốt việc làm sẽ có những tác động tích cực như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 - 2014

Thành phần kinh tế/ Năm2000200520102014
Nhà nước11,711,610,410,4
Ngoài nhà nước87,385,886,185,7
Có vốn đầu tư nước ngoài1,02,63,53,9
 • Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên?
 • Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng

Hiện nay ở nước ta số người thất nghiệp còn nhiều, thông qua kiến thức đã học, em có định hướng gì cho tương lai, nghề nghiệp của mình?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 424 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9