Trình bày đặc điểm cơ bản về nguồn lao động nước ta? Cho biết giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống lao động nước ta?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu nguồn lao động

Đọc thông tin, phân tích biểu đồ hình 1,2 kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

 • Trình bày đặc điểm cơ bản về nguồn lao động nước ta?
  • Số lượng lao động
  • Chất lượng lao động
  • Cơ cấu lao động ở thành thị, nông thôn và cơ cấu phân theo trình độ đào tạo.
 • Cho biết giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống lao động nước ta?

Bài làm:

Đặc điểm cơ bản về nguồn lao động nước ta:

 • Mỗi năm nước ta có thêm khoảng 1 triệu lao động -> dồi dào, tăng nhanh
 • Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.
 • Cơ cấu lao động ở nông thôn (69,3%) cao gấp đôi ở thành thị (30,7%), cơ cấu lao động chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao (70,1%).

Giải pháp để nâng cao chất lượng cho lực lượng lao động nước ta là:

 • Mở các trung tâm đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề ở các địa phương.
 • Tư vấn lao động và tìm kiếm việc làm cho người lao động.
 • Có kế hoạch đào tạo hợp lí và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo, dạy nghề.
 • 984 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9