Nêu suy nghĩ của em về chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thông qua hình 11 và 12? Cho biết sự kiện chế độ Apácthai bị xóa bỏ ở Nam Phi có ý nghĩa như thế nào?

  • 8 Đánh giá

2. Tìm hiểu về nước Cộng hòa Nam Phi

Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy:

  • Nêu suy nghĩ của em về chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thông qua hình 11 và 12?
  • Cho biết sự kiện chế độ Apácthai bị xóa bỏ ở Nam Phi có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Qua hình 11 và 12 em thấy, ở Nam Phi chính quyền thực dân da trắng đã có những chính sách phân biệt chủng tộc cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu. Ở đó, người da đen mất hết quyền tự do và họ phải sống biệt lập riêng đối với xã hội...

Sự kiện chế độ Apácthai bị xóa bỏ ở Nam Phi có ý nghĩa:

  • Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
  • Tất cả nhân dân Nam Phi đều được thực hiện quyền dân chủ tự do của mình và bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.
  • 3.206 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9