Cho bảng số liệu sau: Hãy so sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ở hai vùng trên, năm 2014?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014

Hoạt động / VùngBắc Trung BộDuyên hải Nam Trung Bộ
Nuôi trồng137,986,4
Khai thác328845,8

1. Hãy so sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ở hai vùng trên, năm 2014?

2. Cho biết vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt ở hai vùng

Bài làm:

So sánh:

  • Sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ cao gấp 1,3 lần so với sản lượng nuôi trồng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Sản lượng thủy sản đánh bắt của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cao gấp 3,1 lần so với sản lượng nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ.

Hai vùng có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt vì:

Bắc Trung Bộ có lợi thế hơn Duyên hải Nam Trung Bộ về diện tích mặt nước có thể khai thác để nuôi trồng thủy sản như: bờ biển có nhiều đầm phá rộng, nhiều bãi triều....

Ngược lại, vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ lại có nhiều bãi tôm, bãi cá ven bờ, bên cạnh đó vùng còn gần các ngư trường trọng điểm (Ninh Thuận — Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu; ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa) nên sản lượng đánh bắt ngày càng tăng lên.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9