Nêu ý nghĩa của việc phát triển các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Nêu ý nghĩa của việc phát triển các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Bài làm:

Ý nghĩa của việc phát triển các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

  • Cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân trong vùng cũng như người dân của cả nước.
  • Tạo động lực mới cho sự phát triển của vùng nhất là khai thác và chế biến khoáng sản.
  • Tạo chỗ ở mới tốt hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế cho các hộ được di dân.
  • Điều hòa lượng nước các con sông, hạn chế thiên tai lũ lụt nhân dân sống hai bên khu vực các con sông....
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9