Trình bày cơ cấu của các ngành dịch vụ? Nêu rõ vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu khái niệm, cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ

Phân tích hình 2, kết hợp đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày cơ cấu của các ngành dịch vụ?
 • Nêu rõ vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống?

Bài làm:

Cơ cấu nước ta rất đa dạng, gồm các nhóm ngành: Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng...

 • Dịch vụ tiêu dùng gồm: thương mại, dịch vụ sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân và cộng đồng....
 • Dịch vụ sản xuất gồm: giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, tín dụng...
 • Dịch vụ cộng đồng gồm: khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quản lí nhà nước....

Vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống:

 • Đối với sản xuất:
  • Cung ứng nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
  • Tạo ra liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.
 • Trong đời sống:
  • Tạo điều kiện việc làm, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.
  • Đáp ứng các nhu cầu của con người như mua sắm, du lịch, đi lại....
 • 146 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9