Em sẽ thể hiện cảm xúc như nào trong các tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

2. Đóng vai

Em sẽ thể hiện cảm xúc như nào trong các tình huống sau:

Bài làm:

1. Cảm xúc vui mừng, nhớ mong khi nhận được thư của bố.

2. Cảm xúc bất ngờ, vui mừng khi nhận được quà noel.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021