Giả sử bạn có một cái ampe kế. Hãy duy nghĩ cách đo công suất điện của một đồ chơi điện tử

  • 1 Đánh giá

2. Giả sử bạn có một cái ampe kế. Hãy duy nghĩ cách đo công suất điện của một đồ chơi điện tử

Bài làm:

Lấy 1 nguồn điện là pin biết trước hiệu điện thế. Lắp vào đồ điện tử dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện trong đồ chơi điện tử

Áp dụng công thức P = U . I để tính công suất của đồ chơi điện tử.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021