Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Vĩnh biệt cửu trùng đài

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Vĩnh biệt cửu trùng đài"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Tác phẩm đã thể hiện được quan điểm dân tộc, giữa cái chung với cái riêng, và với cái mang tính chất của cường quyền, với thế lực và lợi ích của nhân dân, tác phẩm đã để lại cho người đọc nhiều cảm xúc bởi tài năng trong việc xây dựng nên những bi kịch mâu thuẫn để làm nổi bật lên tính bi kịch trong tác phẩm.
  • Qua tấn bi kịch của Vũ Như Tô, tác giả đã đặt ra vấn đề sâu sắc, có ý nghĩa muôn thủa về mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật thuần túy cao siêu muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của nhân dân.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Khắc họa hình tượng nhân vật
  • Chú trọng thể hiện tính cách diễn biến tâm trạng nhân vật
  • Xây dựng các mâu thuẫn kịch tính
  • Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao
  • Lớp kịch trong hồi V được chuyển một cách linh hoạt, tự nhiên, logic, liền mạch tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021