Giải bài 1 trang 44 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó

  • Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Đông Nam Bộ có khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng lớn vì:

  • Đây là khu vực có nền kinh tế phát triển nhất cả nước với hàng loạt các trung tâm công nghiệp lớn và nhỏ
  • Là khu vực dẫn đâu cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Kinh tế phát triển, kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ. Vùng có thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ và thương mại lớn nhất cả nước.
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021